Masjid- Masjid Sangat Memiliki Dalam Bumi Islam

Masjid- Masjid Sangat Memiliki Dalam Bumi Islam

 

 

Masjid Abu Musa Al- Asyari

 

Dibentuk oleh kawan Rasulullah bernama Abu Musa Al- Asyari tahun 8 H atau 629 Meter, di kota Az- Zubair di sisi barat energi Yaman.

 

Masjid Abu Dalf

 

Dinisbatkan pada Abu Dalf, Al- Qasim bin Isa bin Idris bin Maqil bin Umair( 213 H ataupun 225 H atau 839 Meter). Ini ialah salah satu gedung terutama yang sedang tertinggal dari kota Angkatan laut(AL) Mutawakkiliyah, yang dibentuk Khalifah Al- Mutawakkil dari Anak cucu Abbasiyah tahun 245 H atau 860 Meter.

 

Masjid Ibnu Thulun

 

ADVERTISING

 

Ads by Teads

 

Terdapat di sisi selatan kota Kairo, yang dibentuk oleh Ahmad bin Thulun tahun 265 H atau 879 Meter.

 

Masjid Al- Aqmar

 

Terdapat di Kairo ini ialah masjid terindah pada era rezim Bangsa Fathimiyah, yang dibentuk pada era Khalifah Al- Amr bi Ahkamillah bin Al- Mustali, dari Bangsa Al- Fathimi tahun 519 H atau 1125 Meter.

 

Masjid Anji

 

Terdapat di Konya- Turki- ini dibentuk pada era kesatu menteri Fakhruddin walikota Atha tahun 656 H atau 1258 Meter.

 

Masjid Al- Athrusy

 

Terdapat di Aleppo ini dibentuk pada era orang tua kota Alauddin Aqbigha Al- Jamali Al- Hadzbani, yang lebih diketahui dengan julukan Al- Athrusy, delegasi walikota Aleppo tahun 801 H atau 1398 Meter. Pembangunan masjid ini belum sempurna pada masanya, yang setelah itu dilanjutkan pembangunannya oleh delegasi kerajaan Mamluk di Aleppo Damar Dasy An- Nashir tahun 812 H atau 1409 Meter.

 

Masjid Al- Azraq

 

Terdapat di Tabriz- Iran- ini dibentuk tahun 870 H atau 1460 M

 

Masjid Ulu Jami

 

ataupun Jami Al- Kabir ini terdapat di kota Pasar uang Turki, yang dibentuk tahun 803 H atau 1400 Meter.

 

Masjid Al- Umawi

 

Terdapat di Damaskus serta ialah masjid terbanyak pada era rezim Bangsa Umayyah, yang dibentuk oleh Al- Walid bin Abdil Raja( 87- 96 H atau 705- 714 Meter), serta dipercayai bagaikan salah satu masjid terpopular di bumi Islam.

 

Masjid Al- Aqsha

 

Masjid ini mulai dibentuk pada era Khalifah Abdul Raja bin Marwan dari Bangsa Umayyah, serta setelah itu disempurnakan pembangunannya oleh putranya Khalifah Al- Walid bin Abdil Raja. Terdapat pula yang berkata kalau masjid ini telah terdapat semenjak era Rasul Sulaiman Alaihis Damai.

baca juga : jam Masjid Kuno di Aceh

Masjid Al- Imbarathur Akbar

 

Masjid Al- Imbarathur Akbar( Great Emperor) ini terdapat di tengah kota Agra India, yang dibentuk oleh Kaisar Akbar Shah tahun 872 H atau 1565 Meter.

 

Masjid Afsaruwala

 

Terdapat di Dehli serta dibentuk oleh Afsruwala yang ialah salah satu figur terkenal pada era imperium Humayun tahun 972 H atau 1566 Meter.

 

Masjid Abu Madyan

 

Terdapat dekat Tilmisan di kota AI- Ubad Ash- Shughra, ialah gedung terpopular Anak cucu Marin, yang dibentuk pada era Baginda Abu Al- Hasan Al- Marini, tahun 739 H atau 1339 Meter.

 

Masjid Al- Afkhar

 

Dibentuk oleh Khalifah Azh- Zhafir Binashrillah Abu Al- Manshur Ismail bin Al- Hafizh Lidinillah Al- Maimun Abdul Maiid bi Al- Amir Biahkamillah di Mesir tahun 543 H atau 1148 Meter.

 

Masjid Bashrah

 

Diketahui pula dengan julukan Masjid Ali bin Abi Thalib, ialah masjid awal yang dibentuk di Irak pada permulaan penawanan Islam oleh kawan Rasulullah, Utbah bin Ghazwan( 14 H atau 636 Meter).

 

Masjid Barajumbad

 

Terdapat di Dehli serta dibentuk oleh Berkas Khair tahun 900 H atau 1494 Meter.

 

Masjid Ayat Dakkalah

 

Terdapat di Marrakesh serta dibentuk olen Masudah binti Agmad Al- Wazikiti Al- Wurzazai, bunda Al- Manshur Adz- Dzahabi As- Sadi( 965 H atau 1557 Meter).

 

Masjid Burthaq

 

Terdapat di kota Alaikarah di sisi selatan Dehli dekat 200 kilometer, yang dibentuk Amir Burthaq, salah seseorang administratur kota Alaikarah tahun 1235 H atau 1814 Meter.

 

Masjid Bijamburi

 

Terdapat 15 km dari Dehli serta dibentuk oleh Amir Khan Jihan Janan, Kesatu Menteri pada era rezim Raja Fairuz Shah Thughlaq( 746 H atau 145 Meter)

 

Masjid Taj Mahal

 

Terdapat di sisi barat kober Taj Mahal serta disebelah barat laut halaman Taj Mahal, yang dibentuk oleh Jihan tahun 1041 H atau 1634 Meter di India.

 

Masjid Tilmisan Al- Kabir

 

Terdapat di Aljazair serta ialah masjid memiliki terindah yang diketahui pemeluk Islam di negara itu pada era rezim Bangsa Al- Murabithin. Pembangunan masjid ini diawali pada era rezim Amirul Muslimin Yusuf bin Tasyifin( 500 H atau 1106 Meter)

 

Masjid Tabriz

 

Dibentuk oleh Shah Tajuddin pada tahun 712 H atau 1312 Meter, serta pembangunannya menggapai langkah kesempurnaannya tahun 722 H atau 1322 Meter. Ini ialah masjid terpopular yang dibentuk Bangsa Mongol sehabis mereka melekap Islam.

 

Masjid Jami Al- Kabir Ash- Shanaa

 

Terdapat di kota Shana a serta dibentuk oleh kawan Rasulullah bernama Wabar bin Yahnas Al- Anshari tahun 6 H atau 628 Meter atas perintah dari Rasulullah.

 

Masjid Jami Al- Kabir Al- Halab

 

Masjid ini terdapat di kota Halab( Aleppo) Suriah, serta dibentuk pada era rezim Bangsa Umayyah, persisnya pada era rezim Khalifah Sulaiman bin Abdil Raja tahun 97 H atau 642 Meter.

 

Masjid Jami Al- Kabir Samara

 

Masjid ini terdapat di kota Samara Irak, serta ialah masjid tertua yang dibentuk oleh Khalifah Al- Mutawakkil dari Bangsa Abbasiyah. Masjid ini populer dengan menaranya yang melilit- lilit ataupun berbelok- belok.

 

Masjid Jami Al- Fustath

 

Masjid ini pula populer dengan julukan Masjid Jami Amr bin Al- Ash serta dibentuk oleh kawan Rasulullah itu tahun 21 H atau 642 Meter. Ini ialah masjid awal yang dibentuk di Mesir serta Afrika pada era rezim Khulafaurrasyidin.

 

Masjid Jami Al- Kutaibah

 

Terdapat di kota Marrakesh, Maroko. Masjidini dibentuk oleh pemerintahan awal Bangsa Al- Muwahidin, Abdul Mulkmin bin Ali tahun 548 H atau 1153 Meter.

 

Masjid Jami Al- Kabir Fez

 

Masjid ini terdapat di kota Fez, Maroko, serta dibentuk oleh Yaqub bin Abdil Haq Al- Marini tahun 675 H atau 1276 Meter.

 

Masjid Jami An- Nuri

 

Masjid ini terdapat di kota Mosul, Irak. Dikenal begitu( An- Nur) sebab dinisbatkan pada pendirinya, Nuruddin Mahmud Zanki, yang dibentuk tahun 568 H atau 1173 Meter. Masjid ini populer dengan menaranya yang gembung serta setelah itu jadi ikon kota Mosul.

 

Masjid Jami Nuruddin

 

Masjid ini terdapat di kota Wereng, Suriah, serta dibentuk oleh Nuruddin Mahmud Zanki tahun 558 H atau 1162 Meter.

 

Masjid Jami Baginda Hasan

 

Masjid ini dibentuk dengan seni Islam terindah yang dibentuk di Kaira serta populer sehabis Masjid Agung Al- Azhar. Masjid ini dibentuk antara tahun 755- 764 H atau 1364- 1363 Meter, pada era rezim Baginda Hasan bin An- Nashir Muhammad bin Qalawun.

 

Masjid Jami Al- Umari Al- Kabir

 

Masjid ini terdapat di kota Sidon( Lebanon) serta ialah masjid tertua yang ada di kota itu. Masjid ini dibentuk di atas reruntuhan salah satu baluarti gerombolan salib tahun 790 H atau 1291 Meter.

 

Masjid Jami Az- Zhahir Baybars

 

Masjid ini terdapat di Kairo serta diawali pembangunannya oleh Baginda Azh- Zhahir Baybars Al- Bunduqdari tahun 665 H atau 1266 Meter. Pembangunannya menggapai langkah akhir pada tahun 667 H atau 1269 Meter. Masjid ini ialah ilustrasi arsirektur rezim Bangsa Mamluk di Kairo.

 

Masjid Jami Al- Muayyad

 

Masjid ini terdapat di Kairo serta diperintahkan pembangunannya oleh Al- Muayyad Al- Muhammadi pada tahun 818 H atau 1415 Meter. Pembangunan masjid ini menggapai langkah akhir sehabis wafatnya.

 

Masjid Jami Qanshuh Al- Ghuri

 

Masjid Jami ini dibentuk pada era rezim Baginda Al- Asyraf Qanshuh Al- Ghuri pada tahun 906- 933 H atau 1501- 1516 Meter. Ini ialah masjid dengan arsitektur serta senl terindah dari Bangsa Mamluk

 

Masjid Jami Al- Khulafa

 

Masjid ini terdapat di kota Baghdad serta dibentuk pada era Khalifah Al- Muktafi Billah dari Anak cucu Abbas pada tahun 289- 295 H atau 902- 908 Meter.

 

Masjid Jami Al- Muhammadiyah

 

Masjid ini dibentuk oleh Baginda Muhammad Al- Fatih dari Bangsa Utsmani di Istanbul pada tahun 867- 873 H atau 1463- 1469 Meter.

 

Masjid Jami Al- Hakim Bi Amrillah

 

Pada dini pembangunannya masjid jami ini diketahui pula dengan julukan Masjid Jami Al- Anwar. Setelah itu diganti namanya jadi Masjid Jami Al- Hakim, sementara itu yang mendirikan awal kali merupakan bapaknya Khalifah Al- Aziz Billah bin Al- Muiz tahun 380 H atau 990 Meter.

 

Masjid Al- Juyusyi

 

Masjid ini terdapat di Kairo serta dibentuk oleh panglima tentara rezim Bangsa Fathimiyyah, Badrul Jamali pada tahun 478 H atau 1085 Meter.

 

Masjid Jami Madinah As- Salam

 

Masjid ini dibuat di Baghdad ini dibentuk oleh khalifah kedua dari Anak cucu Abbasiyah Abu Jafar Al- Manshur berbarengan dengan pembangunan kota itu pada tahun 145 H atau 762 Meter.

 

Masjid Al- Jumuah

 

Masjid ini terdapat di kota Ishfahan serta dibentuk pada tahun 22 H atau 644 Meter. Kota ini setelah itu dihancurkan serta dibentuk kesekian kali. Kemudian dibentuk oleh kesatu menteri dari Bangsa Saljuk, Nizham Al- Mulk pada tahun 466 H atau 1073 Meter. Pembangunan yang dicoba Kesatu Menteri Nizham Al- Mulk ini sedang senantiasa terpelihara semacam awal sampai saat ini.

 

Masjid Jami Alauddin

 

Masjid ini terdapat di Konya- Turki- serta dibentuk oleh Baginda Masud dari Bangsa Saljuk pada tahun 510 H atau 1116 Meter.

 

Masjid Jami Al- Azhar

 

Masjid ini terdapat di Kairo serta dibentuk oleh seseorang panglima tentara dari Bangsa Fathimiyyah, Jauhar Ash- Shiqili. Pembangunannya diawali tahun 359 H serta selesai tahun 361 H atau 971 Meter.

 

Masjid Al- Haram

 

Ini ialah masjid awal di Makkah Al- Mukarramah, yang dibersihkan dari patung- patung serta fetis pada tahun kedelapan Hijriyah sehabis Fathu Makkah. Situasi bangunannya senantiasa terpelihara semacam sediakala dari bagian arsitektural( yang berbentuk gedung Kabah yang bersih serta sekelilingnya tanah kosong) sampai tahun 17 H atau 638 Meter. Persisnya kala Umar bin Al- Khathab memenuhinya dengan bilik di sekelilingnya serta bukan gedung ke atas. Ekspansi dicoba kesekian kali. Akumulasi arsitektural dicoba pada tahun 91 H atau 709 Meter, persisnya kala Al- Walid bin Abdul Raja membuat serambi di laman masjid di dekat Kabah. Perbaikan- perbaikan serta perfuasan lalu dibesarkan pada era era selanjutnya. Dapat jadi ekspansi populer merupakan yang dicoba pada era rezim Bangsa Utsmani serta Raja Saud.

 

Masjid Al- Husain

 

Masjid Al- Husain bin Ali ini terdapat di Kairo serta dibentuk pada era rezim Bangsa Fathimiyyah pada tahun 549 H atau 1155 Meter.

 

Masjid Hassan

 

Masjid ini terdapat di kota Rabath serta dibentuk oleh pemerintahan ketiga dari Dinast Al- Muwahidin, Abu Yusuf bin Yaqub Al- Manshur, pada tahun 592 H atau 1196 Meter.

 

Masjid Khaizar Khan

 

Masjid ini terdapat di wilayah Nizhamuddin yang masuk area Dehli serta dbangun oleh Al- Amir Khaizar Khan bin As- Sultan Alauddin Al- Khalaji tahun 721 H atau 1321 Meter.

 

Masjid Khairki

 

Masjid ini dibanun oleh kesatu menteri pada era rezim Raja Fairus Shah Thughlaq serta Al- Amir Khan Jihan Shah pada tahun 735 H atau 1352 Meter.

 

Masjid Khair Al- Manazil

 

Masjid Khair Al- Manazil berperan bagaikan tempat shalat serta badan pembelajaran. Masjid ini dibentuk oleh Maham Anjabiyahum, penjaga Kaisar Akbar Shah serta Bunda Adham Khan kerabat sepersusuan Kaisar Akbar serta salah satu panglima besar pasukannya tahun 961 H atau 1561 Meter.

 

Masjid Zinah

 

Masjid Zinah Al- Masajid( ghata Masjid) ini dibentuk oleh Istri raja Zinah An- Nisa Bijam, gadis Kaisar Moghul Uranjazat pada tahun 1122 H atau 1710 Meter di wilayah Shah Jihan Era, di sisi timur laut Dehli.

 

Masjid Zaitunah

 

Masjid Zaitunah mulai dbangun oleh panglima tentara Hassan bin An- Numan Al- Ghassani dekat tahun 80 H atau 699 Meter. Setelah itu direnovasi oleh Abdullah bin Al- Hubab tahun 116 H atau 734 Meter. Persisnya kala beliau berprofesi bagaikan walikota Al- Maghrib( area barat Islam).

 

Masjid Baginda Bayezid

 

Masjid ini terletek di Istanbul serta dibentuk dekat tahun 906- 912 H atau 1501- 1507 Meter.

 

Masjid As- Sulaimaniyah

 

Masjid ini terdapat di Aderna serta dibentuk pada era antara tahun 977- 983 H atau 1570- 1575 Meter.

 

Masjid As- Sahlah

 

Masjid ini terdapat di kota Kufah serta dibentuk Pada awal mulanya dikenal pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Azh- Zhafr serta dikira bagaikan masjid tertua kedua yang ada di kota ini.

 

Masjid Baginda Qaitbai

 

Masjid ini terdapat di Kairo serta ialah gedung terakhir yang dibentuk oleh Baginda Mamluk Qaitbai, dan ialah masjid yang terindah.

 

Masjid Sayyidah Ruqayah

 

Masjid Ruqayah merupakan masjid gadis Ali bin Abi Thalib Masjid ini dibuat di penguburan Sayyidah Ruqayah yang didanai oleh salah satu janda Khalifah Al- Amir Biamrillah pada tahun 527 H atau 1133 Meter.

 

Masjid Syambaniz

 

Masjid ini merupakan salah satu masjid terbanyak di India yang dibentuk pada tahun 906 H atau 1500 Meter di dekat kota Muhammad Era, India.

 

Masjid Ash- Shaleh Thalai

 

Masjid ini terdapat di Kairo serta dibuat oleh kesatu menteri dari Bangsa Fathimiyah, Thalai bin Ruzaik pada tahun 555 H atau 1160 Meter, buat menaruh kepala Pemimpin Al- Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini ialah masjid terakhir yang dibentuk pada era rezim Daulah Fathimiyyah.

 

Masjid Shadar Janaj

 

Masjid ini dibagun oleh Al- Amir Muqim Abu Manshur yang bergelar Shafa Dar Janaj( Pemberani Negeri), kesatu menteri pada era imperium Moghul, Muhammad Shah, pada tahun 1167 H atau 1753 Meter.

 

Masjid Al- Aththarin

 

Masjid tertua di Alexandria yang dibentuk di atas pasar minyak harum alhasil diketahui dengan julukan itu. Masjid ini dibentuk oleh Badrul Jamali, Kesatu Menteri Khalifah Al- Mustanshir Billah dari Daulah Fathimiyyah pada tahun 477 H atau 1084 Meter.

 

Masjid Isa Khan

 

Masjid ini dibentuk oleh Isa Khan, salah seseorang administratur besar negeri pada era rezim Al- Malik Puisi Shah As- Suri pada tahun 954 H atau 1547 Meter.

 

Masjid Alaikarah

 

Masjid ini dibentuk oleh Nawab Khan, Delegasi Kaisar Moghul, Muhammad Shah, pada tahun 1152 H atau 1739 Meter. Masjid ini berjarak 140 km ke Selatan Delhi.

 

Masjid Fatahburi Bijam

 

Masjid ini dibentuk di sisi utara Dehli di kota Shah Jihan. Pembangunan keseluruhannya dibiayai oleh As- Sayyidah Fatahburi Bijam, salah seseorang istri Kaisar Moghul Shah, Jihan( 1054 H atau 1650 Meter).

 

Masjid Quba

 

Masjid Quba ialah masjid awal dalam Islam, yang pembangunannya diawasi dengan cara langsung oleh Rasulullah di wilayah Quba dekat Madinah Al- Munawwarah tahun awal Hijriyah ataupun 622 Meter.

 

Masjid Kubah Ash- Sakhrah

 

Masjid ini terdapat di kota Al- Quds serta dibentuk oleh Khalifah Abdul Raja bin Marwan dari Bangsa Umayyah tahun 72 H atau 622 Meter. Masjid ini tercantum aset tertua yang bawa ataupun menggambarkan tahun pembuatannya.

 

Masjid Qiblatain

 

Dikenal masjid Qiblatain sebab mempunyai 2 mihrab. Mihrab awal ke arah Baitul Maqdis, sebaliknya mihrab yang lain mengarah ke arah Kabah. Kala Rasulullah melakukan shalat Dhuhur ke arah Baitul Maqdis, hingga turunlah ajaran yang menginstruksikan dia mengganti kiblatnya ke Kabah Al- Musyarrafah.

 

Masjid Qairuwan

 

Masjid ini terdapat di Tunis serta ialah masjid tertua di Afrika Utara, yang didesain oleh panglima tentara Uqbah bin Nafi pada tahun 51 H atau 671 Meter.

 

Masjid Al- Qurawiyin

 

Masjid ini terdapat di kota Fez serta ialah masjid tertua yang dibentuk di area barat Islam. Masjid ini dibentuk oleh Ummul Banin Fathimah binti Abdurrahman AlI- Fahri tahun 245 H atau 859 Meter.

 

Masjid Al- Quwah Al- Islam( Quthb Manar)

 

Masjid ini dibentuk oleh Baginda Mamluk Quthbuddin Aibak pada tahun 589 H atau 1192 Meter. Terdapat di sisi barat energi Dehli.

 

Masjid Al- Qushbah

 

Masjid ini terdapat di Sevilla, Andalusia, serta dibentuk oleh pemerintahan kedua rezim Bangsa Al- Muwahidin, Abu Yaqub bin Abdul Mukmin, buat melawan Masjid Cordova.

 

Masjid Qalah Fairuz Shah Thughlaq

 

Masjid ini dibentuk cocok dengan julukan pendirinya, Baginda Fairuz Shah Thuglaq pada tahun 759 H atau 1360 Meter di wilayah Dehli.

 

Masjid Kalan( Al- Aswad)

 

Masjid ini dibentuk oleh Khandari Bijam, istri awal Kaisar Moghul, Jihanjabur padatahun 1009 H atau 1600 Meter di kota Agra India. Tadinya masjid ini dikenal Al- Masjid Al- Aswad sebab tanahnya dilapisi dengan lantai dari pualam bercorak gelap. Begitu juga tutur Kalan dalam bahasa Persia serta India berarti gelap.

 

Masjid Kalan

 

Masjid ini dibentuk oleh Al- Amir Khan Jihan Janan Shah pada tahun 762 H atau 1360 Meter, di wilayah utara Dehli yang masuk area Nizhamuddin, dekat kober Syaikh Nizhamuddin serta kober Baginda Humayun.

 

Masjid Kailakuna

 

Masjid ini terdapat di kota Dehli, di tengah baluarti Burana, yang dibentuk oleh Baginda Syir Shah As- Suri pada tahun 948 H atau 1541 Meter.

 

Masjid Kalabraja

 

Masjid ini terdapat di tengah kota Kalabraja( Hasan Era) India, yang dibentuk oleh Baginda Muhammad Shah bin Alauddin Al- Bahi tahun 769 H atau 1367 Meter.

 

Masjid Kufah

 

Masjid ini dibentuk oleh Saad bin Abu Waqqash di tengah kota Kufah pada tahun 17 H atau 638 Meter.

 

Masjid Kalan

 

Masjid ini terdapat di kota Shah Jihan Era, dekat pintu gapura Turkman, yang dibentuk Al- Amir Khan Jihan Shah pada tahun 789 H atau 1387 Meter.

 

Masjid Al- Murabithin

 

Masjid ini terdapat di Aljazair serta dibentuk oleh Amirul Muslimin Yusuf bin Tasyifin pada tahun 490 H atau 1097 Meter.

 

Masjid Jami Dehli

 

Masjid ini dibentuk oleh Kaisar Moghul, Shah Jihan, kaisar kelima Bangsa Moghul yang masuk Islam di India( 1045 H atau 1641 Meter).

 

Masjid Mauta

 

Masjid ini terdapat di bagian dalam bilik baluarti Agra, yang dibentuk Kaisar Moghul, Shah Jihan, pada tahun 1056 H atau 1648 Meter.

 

Masjid Al- Manshurah

 

Masjid ini terdapat di Tilmisan serta dibentuk Baginda Al- Marin, Abu Yaqub Yusuf, pada tahun 702 H atau 1303 Meter.

 

Masjid Al- Muwasin

 

Masjid ini terdapat di Marrakesh( Jami Al- Asyraf) serta dibentuk oleh Abdullah Al- Ghalib As- Saadi pada tahun 970 H atau 1562 Meter.

 

Masjid Jami Cordova

 

Masjid ini dibentuk awal kalinya pada era rezim Abdurrahman Ad- Dakhil tahun 138- 172 H. Adapula yang beranggapan kalau masjid itu didesain pada era permulaan penawanan wilayah itu tahun 92 H atau 710 Meter.

 

Masjid Nanin

 

Masjid sangat popular pada era rezim Bangsa Buwaihi di Iran serta masjid sangat berumur di area itu. Masjid ini terdapat di dekat kota Yazd serta dibentuk pada medio era keempat Hijriyah ataupun kesepuluh Kristen.

 

Masjid An- Nabawi

 

Masjid ini ialah masjid kedua yang dibentuk Rasulullah di Madinah Al- Munawwarah pada tahun awal Hijriyah ataupun 622 Meter.

 

Masjid Humayin Shah

 

Masjid ini saat ini terdapat di wilayah pinggiran kota Agra di akhir timur lautnya, persisnya di pinggir barat bengawan Jamuna. Masjid ini dibentuk oleh Kaisar Moghul, Humayun Shah bin Babur( 937- 949 H atau 1530- 1542 Meter).

 

Masjid Wajir Khan

 

Masjid dibentuk oleh Al- Amir Wazir Khan, yang ialah salah satu pemerintahan di Lahore tahun 1053 H atau 1143 Meter.

 

Masjid Al- Imbarathur Akbar( Great Emperor) ini terdapat di tengah kota Agra India, yang dibentuk oleh Kaisar Akbar Shah tahun 872 H atau 1565 Meter.

 

Masjid Afsaruwala

 

Terdapat di Dehli serta dibentuk oleh Afsruwala yang ialah salah satu figur terkenal pada era imperium Humayun tahun 972 H atau 1566 Meter.

 

Masjid Abu Madyan

 

Terdapat dekat Tilmisan di kota AI- Ubad Ash- Shughra, ialah gedung terpopular Anak cucu Marin, yang dibentuk pada era Baginda Abu Al- Hasan Al- Marini, tahun 739 H atau 1339 Meter.

 

Masjid Al- Afkhar

 

Dibentuk oleh Khalifah Azh- Zhafir Binashrillah Abu Al- Manshur Ismail bin Al- Hafizh Lidinillah Al- Maimun Abdul Maiid bi Al- Amir Biahkamillah di Mesir tahun 543 H atau 1148 Meter.